สวัสดิการมอเตอร์ไซค์ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกัน อุบัติเหตุ “ยามาฮ่าซ่อมห้าง” วงเงินสูงสุด 15,000 บาท ให้คุณอุ่นใจ ตลอด 1 ปี คุ้มครองทันทีที่ซื้อ รับประกันโดยวิริยะประกันภัย พร้อมรับ หมวกกันน๊อค สปอร์ต ซีรี่ส์ และ ชุดล็อคดิสก์เบรกกันขโมย รวมมูลค่า 1,100 บาท
วันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2554 ณ ร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
      • ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านูโว อีลิแกนซ์ 135, มีโอ 125 และมีโอ 115 ในระยะเวลาดังกล่าว รับฟรีทันที การคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 15,000 บาท พร้อมรับหมวกกันน๊อค สปอร์ต ซีรี่ส์ และ ชุดล็อคดิสก์เบรกกันขโมย มูลค่า 1,100 บาท จากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จำนวน 1 ท่านต่อ 1 ชุดเท่านั้น 
      • เจ้าของรถที่ร่วมรายการจะได้รับหนังสือรับรองการประกันภัยอุบัติเหตุ จากตัวแทนจำหน่ายทันที 
      • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินรับผิดชอบสูงถึง 15,000 บาท/ครั้ง/คัน ระยะเวลาที่คุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ได้รับรถจากร้านผู้จำหน่าย และ ไม่จำกัดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ 
      • ผู้รับสิทธิ์สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อย่างเป็นทางการ 
      • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองตัวรถจักรยานยนต์เสียหายจากการเฉี่ยวชน, ไฟไหม้ และอื่นๆ 
      • ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
      • การประกันภัยครั้งนี้ไม่คุ้มครองในกรณี
o อุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้ติดมากับรถจักรยานยนต์
o การใช้รถจักรยานยนต์นอกราชอาณาจักรไทย
o ภัยสงครามและการก่อการร้าย
o การคุ้มครองนี้ให้ถือสิ้นสุดลง กรณีมีการขายหรือโอนรถจักรยานยนต์ดังกล่าวให้ผู้อื่นแล้ว 
      • การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหม เจ้าของรถผู้ครอบครองผู้ขับขี่ นำรถพร้อมเอกสาร ดังนี้
o หนังสือรับรองการประกัน
o สำเนาใบคู่มือจดทะเบียน
o สำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อและของผู้ขี่
o กรอกแบบฟอร์มการขอเข้าซ่อมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย
o เจ้าของรถเซ็นรับทราบจำนวนรายการที่เสียหาย และจำนวนเงิน
o เจ้าของรถรับทราบค่าเสียหายเบื้องตัน 1,000 บาท กรณีไม่มีคู่กรณี และกรณีค่าซ่อมส่วนที่เกิน 15,000 บาท ที่เจ้าของรถต้องชำระด้วยตนเอง 
      • กรณีมีความเสียหายมาก และค่าซ่อมเกินกว่า 15,000 บาท เจ้าของรถสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ซ่อม และขอรับเงินสูงสุดได้ 15,000 บาท (จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของรถ/ผู้ครอบครอง) 
      • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center : 02-263-9999 หรือ www.yamaha-motor.co.th